Αυξήθηκαν τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών προς την ελληνική ναυτιλία

Τρίτη, 11 Ιούνιος 2019 10:49
Μπορεί η συνολική τραπεζική χρηματοδότηση- συμπεριλαμβανομένης και εκείνης από ξένα πιστωτικά ιδρύματα- προς την ελληνόκτητη ναυτιλία να μειώθηκε ελαφρά το 2018, όμως ελληνικές τράπεζες ανεβάζουν ταχύτητα και ανοίγουν λίγο περισσότερο τη στρόφιγγα των δανειοδοτήσεων. Αυτό προκύπτει από την τελευταία μελέτη «Key Developments and Growth in Greek Ship-Finance» της Petrofin Research.
 
Οι συνολικές χρηματοδοτήσεις από ελληνικές και ξένες τράπεζες προς την ελληνόκτητη ναυτιλία μειώθηκαν κατά 1,52% το 2018, ύστερα από πτώση 5,6% το 2017 και 8,77% το 2016.
 
Το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο για τον ελληνόκτητο στόλο μειώθηκε στις 31/12/2018 στα 53.176,32 εκατ. δολ., από 53.994,96 εκατ. δολ το 2017.
 
Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να αυξάνουν την έκθεσή τους στον ναυτιλιακό κλάδο, μία τάση που ξεκίνησε το 2017. Το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιό τους αυξήθηκε το 2018 κατά 8,03% και το μερίδιο των ελληνικών τραπεζών στην ελληνική ναυτιλία αυξήθηκε σε 18,47%, από 16,84% το 2017. Το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών το έχει η Τράπεζα Πειραιώς  με συνολικά δάνεια ύψους 2,84 δισ. δολ . Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα  με δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους  2,453 δισ. δολ. Στην αμέσως επόμενη θέση βρίσκεται η Alpha Bank με χαρτοφυλάκιο ύψους 2,34 δισ. δολ., ενώ στην τέταρτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών βρίσκεται η Eurobank με ναυτιλιακό δανειακό χαρτοφυλάκιο ύψους 1,84 δισ. δολ. Επίσης, η Aegean Baltic Bank διαθέτει χαρτοφυλάκιο 178 εκατ. δολ., η Τράπεζα Κύπρου 90 εκατ. δολ και η Ελληνική Τράπεζα 80 εκατ. δολ.
 
Η Eurobank πρωτοστατεί σε ρυθμό ανάπτυξης με μία αύξηση 20,73%, ενώ το χαρτοφυλάκιο της Τραπέζης Πειραιώς αυξήθηκε κατά 3,27%, της Alpha Bank κατά 5,17% και της Εθνικής Τράπεζας κατά 1,05%.