Παραγγελίες για 223 ναυπηγήσεις από τους Έλληνες εφοπλιστές

Παρασκευή, 16 Αύγουστος 2019 18:02
Πρωταγωνιστούν στις αγοραπωλησίες πλοίων, πρωταγωνιστούν και στις ναυπηγήσεις οι Έλληνες εφοπλιστές.
 
Στις αρχές του 2019, οι παραγγελίες για τη ναυπήγηση ελληνικών συμφερόντων πλοίων (χωρητικότητας άνω των 1.000 gt) διαφόρων τύπων ανήλθαν σε 223, συνολικής χωρητικότητας 25,03 εκατομμύρια dwt) – από τις συνολικά 2.578 παραγγελίες, χωρητικότητας 189,78 εκατομμυρίων dwt.
 
Από αυτά τα πλοία, 139 είναι δεξαμενόπλοια, που αντιστοιχούν στο 31,86% των παραγγελιών (dwt) δεξαμενόπλοιων παγκοσμίως. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 51 πετρελαιοφόρα LNG / LPG, που αντιστοιχούν στο 35,34% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) LNG / LPG, καθώς και 26 δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών/παραγώγων πετρελαίου που αντιστοιχούν στο 10,72% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).
 
O υπό ναυπήγηση ελληνικός στόλος περιλαμβάνει επίσης: 71 φορτηγά χύδην ξηρού φορτίου, που αντιστοιχούν στο 7,40% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt) και 13 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που αντιστοιχούν στο 3,24% της υπό παραγγελία παγκόσμιας χωρητικότητας (dwt).
 
Επιπλέον, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ανακύκλωσαν 36 πλοία συνολικής χωρητικότητας 2.276.131 dwt ή 10,12% της παγκόσμιας δραστηριότητας ανακύκλωσης σε dwt19.
 
Η μέση ηλικία του στόλου υπό ελληνική σημαία είναι τα 14,33 έτη και του ελληνόκτητου στόλου τα 11,74 έτη ενώ η μέση ηλικία του παγκόσμιου στόλου είναι 15,2 έτη.