Nέα κόντρα για τα απόβλητα πλοίων

Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2021 16:21
Νέα κόντρα ξέσπασε στο μεγάλο λιμάνι της χώρας, αυτή τη φορά με αφορμή τα απόβλητα των πλοίων στα λιμάνια. Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το «μελάνι» του εξώδικού που έστειλαν οι εφοδιαστές πλοίων κατά του πρακτορείου της Cosco στην Ελλάδα, η οποία ελέγχει μετοχικά τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιά, και με το οποίο ζητούν να μην «ανακατευτεί» ο κινεζικός ναυτιλιακός γίγαντας με ζητήματα που αφορούν τον εφοδιασμό των πλοίων, σειρά πήρε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας.
 
Με εξώδικη δήλωσή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη, ζητά να μην κάνει αποδεκτό το αίτημα επιστολής του προέδρου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος και αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ  Άγγελου Καρακώστα για ανάκληση σειράς αποφάσεων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων και της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας για τα απόβλητα των πλοίων κυρίως στις ναυπηγοεπισκευαστκές εργασίες.
 
Το αίτημα της ΕΛΙΜΕ κατατέθηκε μετά τη μεταφορά μεγάλου αριθμού δικαιοδοσιών της ΡΑΛ στο υπουργείο Ναυτιλίας, αλλά και την ουσιαστική κατάργηση της λειτουργίας της Δημόσιας Αρχής Λιμένων.
 
Ο ΣΕΝΑΒΙ θεωρεί ότι δεν μπορούν να ακυρωθούν οι ανωτέρω αποφάσεις, αφού ορισμένες από αυτές έχουν επικυρωθεί από δικαστικές αποφάσεις, ενώ για όσες δεν έχουν τελεσιδηκήσει επισημαίνει ότι μόνο δικαστική έδρα μπορεί να τις ακυρώσει. Σημειώνει επίσης ότι ο κ. Καρακώστας ως πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ δεν μπορεί να καταθέσει το συγκεκριμένο αίτημα, αφού δεν επικαλείται καμία απόφαση καταστατικού οργάνου της Ένωσης. Από την άλλη πλευρά κύκλοι της ΕΛΙΜΕ υπογραμμίζουν στη «Ν» ότι στην ουσία με το έγγραφο αυτό ζητούν την άποψη του υπουργού. Όσον αφορά το ζήτημα της νομιμότητας, υπογραμμίζουν ότι υπάρχει η συναίνεση των μελών της ΕΛΙΜΕ από τη συνεδρίαση του προηγούμενου διοικητικού της συμβουλίου.
 
Ανάκληση 5 αποφάσεων
 
Την ανάκληση συνολικά πέντε αποφάσεων των δύο Αρχών ζητά με την επιστολή του προς τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Πλακιωτάκη ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ. Στην επιστολή επισημαίνεται μεταξύ άλλων: «Ήταν σημαντικός ο επαναπροσδιορισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας και της ΡΑΛ, όπως αυτή έλαβε χώρα δυνάμει του προσφάτως εκδοθέντος ν. 4770/2021, συγκεκριμένα των άρθρων 48 και επ’ αυτού. Τούτο διότι καταρχήν η ΡΑΛ τα τελευταία έτη εκδίδοντας αποφάσεις, δεσμευτικές οδηγίες και πρότυπα προσκλήσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 προκάλεσε κώλυμα στους φορείς διαχείρισης λιμένων να εφαρμόσουν τις διατάξεις του κανονισμού, μέσω κειμένων τα οποία αποτελούν κατάφορη παρερμηνεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού».
 
Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζει στο εξώδικό του ο ΣΕΝΑΒΙ, ο κ. Καρακώστας ζητά την ανάκληση την µε αριθμό 62/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, µε την οποία ακυρώθηκε ο διαγωνισμός της ΟΛΠ Α.Ε. µε αντικείμενο την παροχή ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων πλοίων.
 
Η αίτηση του ΟΛΠ
 
Ο ΣΕΝΑΒΙ αναφέρει: «Κατά της ανωτέρω απόφασης είχε ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από την ΟΛΠ Α.Ε., η οποία έχει πλέον αμετάκλητα απορριφθεί µε την µε αριθµό Α1350/2019 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Ωστόσο, δεν πρόκειται για μια οποιαδήποτε τυχαία απόφαση, αλλά για μια απόφαση η οποία σαφώς αναφέρει ότι διαγωνισμός, που προκήρυξε η ΟΛΠ Α.Ε., της οποίας διευθυντικό στέλεχος αποτελεί ο Άγγελος Καρακώστας, υπήρξε φωτογραφικός υπέρ μιας και µόνο εταιρείας. Επειδή είναι πρόδηλο ότι μια τέτοια απόφαση, η οποία κρίθηκε αμετάκλητα νόμιμη, δεν επιτρέπεται να ανακληθεί».
 
Επιπλέον, όπως υπογραμμίζεται από τον ΣΕΝΑΒΙ, ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ ζητά να ανακληθούν οι µε αριθμό πρωτοκόλλου 6000/472/2018 και 6000/562/2018 αποφάσεις της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, οι οποίες αφορούν τη δημιουργία ενδεικτικού καταλόγου επιχειρήσεων για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων εργασιών ναυπηγοεπισκευής και στον καθορισμό πρότυπης αίτησης έκδοσης άδειας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων επισκευών πλοίων.
 
Η ΔΑΛ
 
Όπως επισημαίνει ο ΣΕΝΑΒΙ, «με τις ανωτέρω νόμιμες διοικητικές πράξεις, η Δημόσια Αρχή Λιμένων υλοποίησε όσα αναλυτικά ορίζονται στην µε αριθμό 1000.0/68210/2-8-2016 υπουργική απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία πλέον κλήθηκε αμετάκλητα νόμιμη µε την µε αριθμό Α2964/2020 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας», ενώ προσθέτει ότι «επειδή κατά των ανωτέρω πράξεων ασκήθηκαν πράγματι ενδικοφανείς προσφυγές από την ΟΛΠ Α.Ε. και την εταιρεία Αντιρρυπαντική, οι οποίες έχουν ήδη απορριφθεί σιωπηρά από τον τότε υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Περαιτέρω, κατά της εν λόγω σιωπηρής απόρριψης ασκήθηκαν ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αιτήσεις ακύρωσης. Επομένως, το αίτημα ισοδυναμεί µε ωμή παρέμβαση σε μια εν εξελίξει δικαστική κρίση διοικητικών πράξεων».
 
Τέλος, όσον αφορά την ανάκληση της µε αριθμό 180/2020 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, µε την οποία, όπως υπογραμμίζει ο ΣΕΝΑΒΙ «κατόπιν δικής µας προσφυγής, κατέστη σαφές ότι τα µέλη µας έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να παραδίδουν τα απόβλητα επισκευής πλοίων σε πάροχο της δικής τους επιλογής χωρίς να υποχρεούνται να τα παραδώσουν στον μονοπωλιακό πάροχο της ΟΛΠ Α.Ε.».
 
Ο ΣΕΝΑΒΙ υπογραμμίζει ότι «ζητά να ανακληθεί απόφαση ρυθμιστικής αρχής, χωρίς αυτή να έχει ακυρωθεί δικαστικά µε την οποία, κατόπιν επίμονης προσπάθειάς µας, τα µέλη µας ανέτρεψαν μια μονοπωλιακή πρακτική, που βασάνιζε για χρόνια τον κλάδο µας στο λιμάνι του Πειραιά».