Η Navios Partners «απορρόφησε» την Navios Containers L.P.

Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2021 16:53
Την απόκτηση της εισηγμένης στο NASDAQ Navios Maritime Containers L.P ανακοίνωσε η επίσης εισηγμένη αλλά στο NYSE Navios Maritime Partners L.P. με τη μετοχή της πρώτης να μην διαπραγματεύεται πλέον στο ταμπλό.
 
Η Αγγελική Φράγκου πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Navios Maritime δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να κλείσουμε αυτήν συναλλαγή που παρέχει στη Navios Partners σημαντικά οφέλη.
 
Η συναλλαγή δημιουργεί διαφοροποιημένη και μεγαλύτερη βάση περιουσιακών στοιχείων με αυξημένη ικανότητα κερδών. Η διευρυμένη οντότητα θα επωφεληθεί από μια απλοποιημένη κεφαλαιακή και οργανωτική δομή, εξαλείφοντας έτσι το διπλό κόστος. Η οικονομική οντότητα θα έχει βελτιωμένο πιστωτικό προφίλ μέσω της αύξησης των ταμειακών ροών που υποστηρίζουν την απομόχλευση και την ανάπτυξη.
 
Επιπλέον, η μεγάλη βάση περιουσιακών στοιχείων θα παρέχει στην οικονομική οντότητα ένα σημαντικό απόθεμα ασφάλειας αξίας. Πιστεύουμε ότι η συνδυασμένη οντότητα θα είναι μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία για τους επενδυτές».