Στο ναυτιλιακό leasing επενδύει η Μαριάννα Λάτση μέσω της Neptune Maritime Leasing

Τετάρτη, 07 Απρίλιος 2021 12:43
Στο ναυτιλιακό leasing εισέρχεται το Latsco Family Office της Μαριάννας Λάτση μέσω της Neptune Maritime Leasing, που ίδρυσε ο κ. Χάρης Αντωνίου, πρώην τραπεζίτης.
 
Η Neptune Maritime Leasing έχει ως στρατηγική να αποκτά υψηλής ποιότητας περιουσιακά στοιχεία σε ελκυστικές τιμές και να χτίζει ένα χαρτοφυλάκιο μακροπρόθεσμων συμβάσεων sale and leaseback σε διάφορους τομείς της ναυτιλίας.
 
Το Latsco Family Office (LFO) είναι ο Anchor Investor στη Neptune Maritime Leasing. Το LFO είναι το γραφείο της οικογένειας της Μαριάννας Ι. Λάτση, με παρουσία στην Αθήνα, τη Γενεύη και το Λονδίνο, και διαχειρίζεται επενδύσεις σε ναυτιλία, ενέργεια, ακίνητα και Fintech. Ο Χάρης Αντωνίου, ιδρυτής & διευθύνων σύμβουλος του Neptune Maritime Leasing, κατείχε μέχρι πρόσφατα διάφορες διευθυντικές θέσεις σε κορυφαία ιδρύματα του χρηματοπιστωτικού τομέα τα τελευταία 25 χρόνια. Μεταξύ άλλων ήταν συνεργάτης και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Advent Technologies Inc, ενώ επίσης κατείχε τη θέση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου στην Amsterdam Trade Bank. Μεταξύ των ετών 2009 και 2013 διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στο τμήμα Ενέργειας, Εμπορευμάτων και Μεταφορών και μέλος της Ομάδας Διαχείρισης της ABN AMRO.
 
Ο Χάρης Αντωνίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη της δραστηριότητας της Neptune Maritime Leasing και υπογράμμισε ότι σκοπός είναι να βοηθηθούν οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες να αναπτύξουν και ανανεώσουν τους στόλους τους μέσω της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 
Η Garbiella Kindert, μη εκτελεστική διευθύντρια και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, πρόσθεσε ότι το ναυτιλιακό Leasing, δεδομένου του μεγάλου κατακερματισμού της αγοράς και της αυξανόμενης ζήτησης για πιστώσεις, προσφέρει μια κατάλληλη ευκαιρία εισόδου για τους επενδυτές. Η χρηματοδοτική μίσθωση, συμπλήρωσε, προσφέρει σταθερές μακροπρόθεσμες ταμειακές ροές και προστασία από τον πληθωρισμό.